Tapéták a XX. század első felében

Az elmúlt évszázadban, mint az a művészetek gyakorlatilag minden ágában megfigyelhető volt, a tapétastílusok is sokfelé indultak el.

A század első felét egyszerre jellemezte az Art Déco és a funkcionalizmus. Előbbi jellemzője volt, hogy a művészek igyekeztek a korábban megszokott mintáktól és témáktól eltérő, szokatlan dekorációkat létrehozni. Sok absztrakt mintázatú tapétadíszítés keletkezett ekkor, amelyeket általában az egyenes vonalak alkalmazása, a gondos mértani tervezés jellemzett, a leggyakrabban geometriai minták jelentek meg rajtuk. Ezek a tapéták igen széles körben hódítottak, és nem csak a stílus újításai miatt, hanem azért is, mert a korszakban új szintre lépett az ipari mértékű tömegtermelés. A tapéták így mind szélesebb társadalmi rétegek számára váltak elérhetővé és egyre több otthon falait borították Európa- és Amerika-szerte. Idővel ugyanakkor a stílus kifejezőjévé vált az eleganciának és a luxusnak. Ez az iparművészeti jellegű stílus a század második felében háttérbe került, napjainkban azonban ismét virágkorát éri, rengeteg helyen alkalmazzák a lakberendezés során.

A funkcionalizmus szintén a régi korok hagyományainak elhagyásával jött létre, a tömegesedés jelent meg benne. Az ilyen stílusú, modern tapéták sokszor egyszínűek, egyszerűek voltak, így egyáltalán nem emlékeztettek a korábbi, sokszor túldíszített, élénk színekkel, bonyolult és aprólékosan kidolgozott mintázatokkal dolgozó stílusaira. Természetesen ez a fajta modernizmus nem csak a tapéták dekorációjában jelent meg, de a művészet minden területén, az ipari formatervezésre és az építészetre ugyanúgy nagy hatással volt ebben az időszakban, mint általánosságban a designra.

Ezek a stílusok az 1950-es éveket követően némileg háttérbe szorultak, de a század vége felé ismét feléledtek, s manapság is megtalálhatóak számos otthonban és intézményben. A régi stílusok újjáéledése nagyrészt annak köszönhető, hogy rengetegen fordultak a „retró” felé, s előszeretettel hasznosítják újra a századelő témáit, amelyeket már nem avíttasnak, hanem divatosnak tekintenek. Ma népszerűek például az átfesthető, fűrészporos tapéta típusok, amelyek esetében tetszés szerint dekorálhatunk.